Algemene ledenvergadering

Onderstaand de documenten met de notulen van vorige vergadering en de besluitenlijst van voorgaande ledenvergaderingen.

Notulen Ledenvergadering 5-3-2020.pdf 

Besluitenlijst.pdf