Lidmaatschap

Algemene Prijzen L.T.C.Berg 2020

 

Contributie senioren. € 100,00
Contributie studerende leden. € 80,00
Jeugdleden t/m 11 jaar incl. 12 lessen zomertraining € 80,00
Aspiranten incl. 10 lessen zomertraining € 50,00
Jeugdleden 12 t/m 17 jaar incl. 12 lessen zomer training € 90,00
Jeugdleden buiten gemeente Roerdalen extra € 15,00
Ondersteunende leden € 17,50
Inschrijfgeld lidmaatschap junioren € 15,00
Inschrijfgeld lidmaatschap senioren € 15,00
Bijdrage competitieteam senioren zaterdag € 200,00
Bijdrage competitieteam senioren vrijdag € 100,00
Bijdrage competitieteam senioren reizend circuit € 100,00
Bijdrage competitieteam jeugd zondag voorjaar en najaar € 75,00
Bijdrage najaarscompetitie per team € 100,00
Introductie seniorleden € 5,00
Introductie juniorleden € 2,50
Vakantieweekkaart (periode juli-augustus) € 15,00
Vakantie 4 wekenkaart (periode juli of augustus) € 30,00
Winterhalhuur toernooi-blok 4 dubbele uren 2020-2021 leden en com. € 50,00
Winterhalhuur toernooi-blok 4 dubbele uren 2020-2021 derden € 90,00
Winterhalhuur losse uren 2020-2021 € 20,00
Winterhalhuur losse uren jeugdleden LTC Berg 2020-2021 € 15,00
Winterhalcontract avonduren 18.00 tot 23.00 uur 2020-2021 € 420,00
Winterhalcontract middaguren 13.00 tot 18.00 uur 2020-2021 € 400,00
Wintertraining jeugdleden LTC Berg, 20 weken. 2020-2021 € 125,00
Wintertraining jeugdleden zusterverenigingen, 20 weken. 2020-2021 € 200,00
Afkoop kantinedienst jaarbasis 2020 € 80,00
Verzuim kantinedienst 2020 per dienst € 40,00