Dagelijks BestuurHet bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris en is het uitvoerend orgaan van het bestuur van de vereniging, m.u.v. die zaken, welke zijn toebedeeld aan de commissies.    

De taken van het dagelijks bestuur zijn: - coördineren, activeren en controleren van de activiteiten van de diverse commissies; - uitvoeren van besluiten genomen in de Algemene Ledenvergadering.  

Taken van het  algemeen bestuur: - het gereedmaken van voorstellen om het functioneren van de vereniging te verbeteren c.q. te veranderen. - het nauwkeurig bewaken van de financiële situatie van de club; - het contact onderhouden c.q. verbeteren met andere clubs en de bond; - het informeren, in opdracht van het bestuur, van leden over alle belangrijke zaken, die het wel en wee van de club beïnvloeden; - het functioneren als vraagbaak voor alle problemen binnen de vereniging, waarbij het wel noodzakelijk is, dat deze problemen snel en rechtstreeks bij het dagelijks bestuur bekend worden.   

Het algemeen bestuur [email protected]

 Elze Dijkstra tijdelijk wnd. voorz. Elzenlaan 2 06 53934604  

Nellie van Bussel secretaris Lindenlaan 3 0475 535559 06 10242836 [email protected]

Elze Dijkstra Penning-meester Elzenlaan 2 06 53934604 [email protected]

Peter Geene Clubblad / PR Hoofdstraat 24 0475 533884 [email protected]

Nellie van Bussel Recreanten-commissie Lindenlaan 3 0475 535559 06 10242836 [email protected]

Frank Schreurs Technische commissie Zands Allee 24 06 41678489 [email protected]

Netty van Herten Kantine commissie Schepelstraat 9 0475 534625  

Vacature Baan en Park commissie Esdoornlaan 38 0475 532772  

Sjef Walraven Winterhal commissie Eikenlaan 26 0475 532759 [email protected]  

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 475 535 559

Lawn Tennis Club Berg

Schepersheuvel 4
6077 HH Sint Odiliënberg