Recreanten commissie


De recreanten commissie (afgekort R.C.) stelt zich tot doel het organiseren van tennisactiviteiten waarbij het recreatieve tennis de voornaamste plaats inneemt. Bijkomende activiteiten hierbij zijn het gezellig samenzijn, en vooral ook de nazit na
de wedstrijden. Met alle te organiseren tennisactiviteiten, zover dit mogelijk is, wordt er rekening gehouden met de persoonlijke kwaliteiten van de deelnemers.

Alle te organiseren activiteiten worden in een commissie vergadering vastgesteld. Deze vergadering zal i.v.m. de totale activiteitenagenda van de hele vereniging plaatsvinden in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit is doorgaans eind november/ begin december, voorafgaande aan het activiteiten jaar. De activiteiten moeten tijdig opgenomen kunnen worden in de activiteitenkalender, die op de website wordt geplaatst. Op deze activiteitenkalender staan alle activiteiten van de hele vereniging van jeugd en volwassenen van competitie tot recreatieve activiteiten tot aan de verenigingsfeesten toe. De voorzitter van deze commissie is ook bestuurslid, hij/zij vormt de schakel  tussen de commissie en het bestuur. Onderling worden de taken tussen de verschillende commissieleden verdeeld. Heb je interesse om de commissie te versterken dan ben je altijd welkom.


Activiteiten die we o.a. organiseren zijn: een openingstoernooi, racket wisselen, uitwisselingen met naburige dorpen, een maatjestoernooi, gezelligheidstoernooitjes voor 50+, laddercompetitie, etc.


Per jaar wordt er bekeken wat we organiseren maar heb je zelf ook goede ideeën om iets te organiseren, geef het dan aan ons door. Het is altijd goed om te horen wat er bij anderen leeft. En ben je nog géén lid van onze club dan ben je uiteraard ook van harte
welkom.


Kijk op de activiteiten kalender voor hetgeen we organiseren.


Recreanten commissie 2021

Mevr. N. van Bussel - Lindelaan 3 St.Odiliënberg - 0475 535559