Recreantencommissie

       De recreantencommissie

De R.C. stelt zich tot doel het organiseren van tennisactiviteiten waarbij
het recreatieve tennis de voornaamste plaats inneemt. Bijkomende
activiteiten hierbij zijn het gezellig samenzijn, en vooral ook de nazit na
de wedstrijden.

Met alle te organiseren tennisactiviteiten, zover dit mogelijk is, wordt er rekening gehouden
met de persoonlijke kwaliteiten van de deelnemers.
Alle te organiseren activiteiten worden in een commissie vergadering vastgesteld. Deze
vergadering zal i.v.m. de totale activiteitenagenda van de hele vereniging plaatsvinden in een
zo vroeg mogelijk stadium. Dit is doorgaans eind november/ begin december, voorafgaande
aan het activiteiten jaar. De activiteiten moeten tijdig opgenomen kunnen worden in de
activiteitenkalender, die op de website wordt geplaatst. Op deze activiteitenkalender staan alle
activiteiten van de hele vereniging van jeugd en volwassenen van competitie tot recreatieve
activiteiten tot aan de verenigingsfeesten toe. De voorzitter van deze commissie is ook
bestuurslid, hij/zij vormt de schakel tussen de commissie en het bestuur. Onderling worden de
taken tussen de verschillende commissieleden verdeeld. Heb je interesse om de commissie te
versterken dan ben je altijd welkom.
Activiteiten die we o.a. organiseren zijn: een openingstoernooi, racket wisselen,
uitwisselingen met naburige dorpen, een maatjestoernooi, gezelligheidstoernooitjes voor
50+, laddercompetitie etc. Per jaar wordt er bekeken wat we organiseren maar heb je zelf ook
goede ideeën om iets te organiseren, geef het dan aan ons door. Het is altijd goed om te horen
wat er bij anderen leeft. En ben je nog géén lid van onze club dan ben je uiteraard van harte
welkom.
En kijk op de activiteitenkalender voor wat we organiseren.

Recreantencommissie 2020

Mevr.N.van Bussel Lindelaan 3 St.Odiliënberg 0475 535559

 

 

logo

E-mail

secretaris@ltcberg.nl

Telefoon

+31 475 535 559

Lawn Tennis Club Berg

Schepersheuvel 4
6077 HH Sint Odiliënberg