Taken van de commissies

Om bepaalde gedelegeerde taken en werkzaamheden van het bestuur uit te voeren zijn commissies ingesteld.

Recreanten commissie - Belast met de organisatie van alle gezelligheidstoernooien en uitwisse­lingen. Per jaar wordt met de commissieleden bekeken wat er voor de recreanten georganiseerd wordt. Het openingstoernooi staat altijd op het programma, zo  racket wisselen,  laddercompetitie etc.  

Technische commissie - Organisatie van de competitie - zomer en winter; de training; de club­kampioenschappen bij voldoende belangstelling (enkel, dubbel en mixed);  

Jeugd commissie - Organisatie van alle jeugdzaken. Dit betreft de indeling van de zomer- en wintertrainingen in overleg met de trainer. Het organiseren van toernooitjes en de organisatie van de jeugdcompetitie en verder een extra uitstapje voor de jeugd.

Kantine commissie - Belast met de organisatie van het gehele kantinegebeuren, zoals aankle­ding en schoonhouden kantine en keuken, barbezetting, inkoop van de te verkopen artikelen.

Commissie baan- en parkaccommodatie - Belast met de zorg van het tennispark, toezicht op het onderhoud van de banen, de gebouwen en de lichtinstallatie.  

Commissie winterhal - Belast met de zorg voor de winterhal gedurende de periode oktober – maart en het verzorgen van het baanschema en daarmee samenhangende winterhalorganisatie.

Redactie Clubblad + PR - Belast met de verzorging, uitgave en distributie van het clubblad (2 maal per jaar), Website, een facebookpagina  en verdere PR activiteiten. Tevens verantwoordelijk voor de sponsoring.  

Commissie van beroep - Beroepsmogelijkheid voor ieder lid tegen een beslissing dat lid betref­fende, zoals schorsing of royement.

Kascontrole commissie - Belast met controle op de kas en financieel jaarverslag.