Taken van de commissies 2020

 

TAKEN VAN DE COMMISSIES    

Om bepaalde gedelegeerde taken en werkzaamheden van het bestuur uit te voeren zijn commissies ingesteld.

  Recreantencommissie Belast met de organisatie van alle gezelligheidstoernooien en uitwisse­lingen. Per jaar wordt met de commissieleden bekeken wat er voor de recreanten georganiseerd wordt. Het openingstoernooi staat altijd op het programma, zo  racket wisselen,  laddercompetitie etc.  

Technische commissie Organisatie van de competitie - zomer en winter; de training; de club­kampioenschappen bij voldoende belangstelling (enkel, dubbel en mixed);  

Jeugdcommissie Organisatie van alle jeugdzaken. Dit betreft de indeling van de zomer- en wintertrainingen in overleg met de trainer. Het organiseren van toernooitjes en de organisatie van de jeugdcompetitie en verder een extra uitstapje voor de jeugd.

  Kantinecommissie Belast met de organisatie van het gehele kantinegebeuren, zoals aankle­ding en schoonhouden kantine en keuken, barbezetting, inkoop van de te verkopen artikelen.

  Commissie baan- en parkaccommodatie Belast met de zorg van het tennispark, toezicht op het onderhoud van de banen, de gebouwen en de lichtinstallatie.  

Commissie winterhal Belast met de zorg voor de winterhal gedurende de periode oktober – maart en het verzorgen van het baanschema en daarmee samenhangende winterhalorganisatie.

  Redactie Clubblad + PR Belast met de verzorging, uitgave en distributie van het clubblad (2 maal per jaar), Website, een facebookpagina  en verdere P.R activiteiten. Tevens verantwoordelijk voor de sponsoring.  

Commissie van beroep Beroepsmogelijkheid voor ieder lid tegen een beslissing dat lid betref­fende, zoals schorsing of royement.   Kascontrolecommissie Belast met controle op de kas en financieel jaarverslag.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 475 535 559

Lawn Tennis Club Berg

Schepersheuvel 4
6077 HH Sint Odiliënberg