Algemene prijzen L.T.C. Berg - 2022

1 Contributie senioren € 125,-
2 Contributie studerende leden, dagopleiding 18 t/m 23 jr. € 100,-
3 Contributie senioren na 1 juli lid € 70,-
4 Contributie senioren na 1 oktober lid € 40,-
6 Contributie jeugdleden t/m 17 jaar € 25,-
7 Niet spelende leden € 50,-
8 Donateurs € 25,-
9 Inschrijfgeld lidmaatschap junioren € 10,-
10 Inschrijfgeld lidmaatschap senioren € 10,-
11 Bijdrage competitieteam senioren zaterdag € 200,-
12 Bijdrage competitieteam senioren vrijdag, excl. hapjes € 75,-
13 Bijdrage competitieteam jeugd zondag voorjaar en najaar € 75,-
14 Bijdrage najaarscompetitie per team € 100,-
15 Introductie seniorleden € 5,-
16 Introductie juniorleden € 2,50
17 Vakantieweekkaart (periode juli - augustus) € 15,-
18 Vakantie 4 wekenkaart (periode juli of augustus) € 30,-
19 Afkoop kantinedienst 2022, per dienst € 40,-
20 Verzuim kantinedienst 2022, per dienst € 40,-
21 Kaart kantine 2022, 10 consumpties € 18,-