Introductie niet-leden

Introductie van niet-leden op onze tennisbanen is in beperkte  mate mogelijk. Elk lid  mag vier keer dezelfde persoon per jaar introduceren. Deze persoon mag ook uit St. Odiliënberg komen. 

Introductiekaarten zijn alleen vooraf verkrijg­baar bij het secretariaat, Lindenlaan 3, of bij de penning­meester, Elzenlaan 2, voor junioren bij de voorzitter van de jeugdcommissie. De kosten bedragen voor volwassenen € 5,-- en voor junioren € 2,50 per kaart (een dag geldig). Wanneer iemand voor de vijfde maal geïntroduceerd wordt, dan neemt de beheerder van het digitaal afhangbord, contact op met het desbetreffende lid. Uiteraard mag de geïntroduceerde ook lid worden van onze vereniging, dat biedt natuurlijk vele mooie kansen voor alle partijen.

De geïntroduceerde heeft dezelfde speelrechten en plichten als de leden.

Bent U toch op de banen zonder (geldige) introductiekaart voor uw part­ner, dan wordt u van de banen verwijderd. Tevens betaalt u dan 2x het verschuldigde bedrag. Bij misbruik van de introductie regel kunnen sancties volgen.  

Vakantiekaarten

Tijdens de hier geldende grote vakantieperiode van 1 juli t /m 31 augustus is het voor niet- leden mogelijk gebruik te maken van onze tennisaccommodatie. Weekkaart € 15,-- p.p.  /   4 wekenkaart € 30,= p.p. Kaarten verkrijgbaar bij het secretariaat, penningmeester en voorzit(s)ter van JC.