Introductie niet-leden

Introductie van niet-leden op onze tennisbanen is in beperkte mate mogelijk, maar alleen voor personen die niet in St. Odiliënberg woonachtig zijn. Het bestuur heeft wel de mogelijkheid om aspirant leden, die wel woonachtig zijn in St. Odiliënberg, beperkt te laten introduceren.

Introductiekaarten zijn alleen vooraf verkrijg­baar bij het secretariaat, Lindenlaan 3, of bij de penning­meester, Elzenlaan 4, voor junioren bij de voorzitter van de jeugdcommissie. De kosten bedragen voor volwassenen € 5,-- en voor junioren € 2,50 per kaart (een dag geldig).

De geïntroduceerde heeft dezelfde speelrechten en plichten als de leden.

Bent U toch op de banen zonder (geldige) introductiekaart voor uw part­ner, dan wordt u van de banen verwijderd. Tevens betaalt u dan 2x het verschuldigde bedrag. Bij misbruik van de introductie regel kunnen sancties volgen.

Verder kunnen leden van de roerdaler zusterverenigingen door “Berg”-leden geïntroduceerd worden zonder introductiekaart. Wèl dienen zij met hun KNLTB-pasje af te hangen voor de baan waarop zij (met het introducerende lid van LTC Berg) spelen.  

Vakantiekaarten

Tijdens de hier geldende grote vakantieperiode van 1 juli t /m 31 augustus is het voor niet- leden mogelijk gebruik te maken van onze tennisaccommodatie. Weekkaart € 15,-- p.p.  /   4 wekenkaart € 30,= p.p. Kaarten verkrijgbaar bij het secretariaat, penningmeester en voorzit(s)ter van JC.