Baanreservering

Senioren: baan 1 - 2 - 3 - 4. Junioren: baan 5 – 6 en bij training soms baan 4. In de winterperiode blijven baan 1 en 2 beschikbaar voor alle leden. In geval van trainingen kan er afgeweken worden van deze banen. Dit alleen als het strikt noodzakelijk is.  

Reservering van een baan via de KNLTB ClubApp is verplicht.
Dit kan alléén met een geldig pasje van de KNLTB. Er moet minimaal door twee personen een baan gereserveerd worden. Wanneer het erg druk is, dan is men verplicht om met vieren te tennissen. Tijdens de competitie kunnen de seniorenteams (landelijk en district.) 1 uur per team per week reserveren voor training. Dit in overleg met de technisch commissie, de trainer en de secretaris. Dit is vooral om zoveel mogelijk spreiding te krijgen op de banen. De gebruikers van de gereserveerde banen dienen zich strikt aan dit schema te houden. Wanneer door onvoorziene omstandigheden van dit schema moet worden afgeweken, dient dit te gebeuren in overleg met de secretaris. Op de KNLTB ClubApp is te zien welke banen er gereserveerd zijn en ook door wie. De secretaris reserveert banen voor trainingen, toernooien, competitie en andere clubactiviteiten, in de KNLTB ClubApp zijn deze reserveringen terug te vinden met bijzondere picto’s. Er wordt te allen tijde voor gezorgd dat er voor de recreanten één baan (in principe baan 3) gereserveerd wordt. Een uitzondering hierop is dat wanneer er véél teams thuis competitie spelen. Het is dan noodzakelijk dat alle banen voor de competitie gereserveerd moeten worden. Uiteraard is dit weer te zien in de KNLTB ClubApp. In het halletje van de kleedlokalen moeten ook de lampen van baan 1, 2, 3 en 4 ontstoken worden.
Algemeen geldt: Verlichting dient uiterlijk om 23.30 uur gedoofd te zijn, doch zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd. Ben je als laatste op de baan dan controleer je of alle lampen gedoofd zijn en ben je verplicht om de toegangsdeur in het slot te duwen. Basisschooljeugd mag tot uiterlijk 19.00 uur spelen, daarna moeten diegenen, die zonder begeleiding van de ouders zijn, het park verlaten. Junioren vanaf 16 jaar mogen, nadat de verlichting ontstoken is, mee rouleren op baan 4 indien de bezetting van senioren dit toelaat. Senioren blijven voorrang houden. Zie voor baanbezetting van extra activiteiten de KNLTB ClubApp. In bijzondere omstan­digheden kan van het bovenstaande worden afgeweken bijv. door weeromstandigheden, toernooien, uitwisselingen, etc.