Baanreservering

Senioren: baan 1 - 2 - 3 - 4. Junioren: baan 5 – 6 en bij training soms baan 4. In de winterperiode blijven baan 1 en 2 beschikbaar voor alle leden. In geval van trainingen kan er worden afgeweken worden van de banen. Dit alleen als het strikt noodzakelijk is.  

Reservering via digitale afhangbord is verplicht - Dit digitale afhangbord hangt in het halletje van de kleedlokalen. De toegangsdeur is alléén te openen met een geldig pasje van de KNLTB. Ook het digitaal bord kan alléén met een geldig pasje van de KNLTB worden afgehangen. Er moet minimaal door twee personen afgehangen worden. Wanneer het erg druk is  dan is men verplicht om met vieren te tennissen. Iedereen kan maximaal een uur afhangen. Hierna krijgen de wachtenden de kans om af te hangen.   Tijdens de competitie kunnen de seniorenteams (landelijk en district.) 1,5 uur per team per week reserveren voor training. Dit in overleg met de technisch commissie, de trainer en de secretaris. Dit is vooral om zoveel mogelijk spreiding te krijgen op de banen. De gebruikers van de gereserveerde banen dienen zich strikt aan dit schema te houden. Wanneer door onvoorziene omstandigheden van dit schema moet worden afgeweken, dient dit te gebeuren in overleg met de secretaris.   Op het prikbord hangt de secretaris zeer regelmatig een overzicht van de gereserveerde banen. Hij laat dit overzicht ook op de website plaatsen. De secretaris reserveert banen voor trainingen, toernooien, competitie en andere clubactiviteiten. Op het digitale reserveringsbord komen deze reserveringen terug.   Er wordt te allen tijde voor gezorgd dat er voor de recreanten één baan (in principe baan 3) gereserveerd wordt. Een uitzondering hierop is dat wanneer er véél teams thuis sompetitie spelen. Het is dan noodzakelijk dat alle banen voor de competitie gereserveerd moeten worden.  

Algemeen - Verlichting dient uiterlijk om 23.30 uur gedoofd te zijn, doch zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd. Ben je als laatste op de baan dan controleer je of alle lampen gedoofd zijn en ben je verplicht om de toegangsdeur in het slot te duwen. Basisschooljeugd mag tot uiterlijk 19.00 uur spelen, daarna moeten diegenen, die zonder begeleiding van de ouders zijn, het park verlaten. Junioren vanaf 16 jaar mogen, nadat de verlichting ontstoken is, mee rouleren op baan 4 indien de bezetting van senioren dit toelaat. Senioren blijven voorrang houden. Zie voor baanbezetting van extra activiteiten het baanbezettingsformulier. In bijzondere omstan­digheden kan van het bovenstaande worden afgeweken bijv. door weeromstandigheden, toernooien, uitwisselingen, etc.  

Winterhal op baan 3 en 4 volgens huurcontract, tijdens de periode oktober t/m maart