Jeugd

Bij LTC Berg mogelijkheden genoeg voor de jeugd
LTC Berg vindt het belangrijk dat de jeugd veel plezier beleeft aan de tennissport. Hierbij vinden wij het van belang dat elk jeugdlid vorderingen maakt in de tennissport. Om deze doelstellingen te realiseren vinden wij het essentieel dat elk jeugdlid training heeft en zo snel als mogelijk competitie gaat spelen. Bovendien is het van belang dat uw kind regelmatig met een tennismaatje naar de baan komt om te oefenen. Bij ons zijn baan 5 en 6 de jeugdbanen. Ook hebben wij een oefenmuur waar veel door de jeugd gebruik van gemaakt kan/mag worden. Soms worden er toernooien georganiseerd, en deelname hiervan is uiteraard belangrijk. Mogelijkheden genoeg bij LTC Berg om te groeien in de tennissport.
De KNLTB heeft voor jongere tennissers de competitie aangepast, in de vorm van kleinere velden, zachtere ballen, een andere puntentelling etc. De KNLTB kent de rode, oranje en groene competitie. Uiteraard geeft de trainer aan wanneer uw kind toe is aan de competitie en ook in welke competitievorm uw kind past. Door deel te nemen aan de competitie krijgt uw kind meer spelervaringen, de kwaliteit van zijn/haar tennissport wordt hierdoor verbeterd. Dit levert veel positieve tenniservaringen op, waardoor uw kind nog meer gaat groeien in de sport.   

Verenigingscontributie en kosten trainingen
Bij onze vereniging kennen wij een combinatie van contributie met trainingen.
De contributie voor het jeugdlidmaatschap 2021 bedraagt € 20,--,  deze wordt door de penningmeester van LTC Berg in rekening gebracht.
De kosten voor de 15 tennistrainingen bedragen € 120,-- en worden derhalve door de tennisschool bij u in rekening gebracht.
Het lidmaatschap (voor de jeugd) en de tennislessen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elk jeugdlid is verplicht om lessen te nemen, de kosten hiervan worden rechtstreek door u verrekend aan de tennisschool.

Trainingen
Vanaf het seizoen 2021 maken wij gebruik van de tennisschool “Klingen Tennis”. Zij verzorgen voor ons de tennislessen voor de jeugd en de volwassen.
Tijdens het zomerseizoen hebben alle kinderen 15 trainingen. De trainer deelt zoveel mogelijk de groepen in die qua niveau en leeftijd zo dicht mogelijk bij elkaar passen. Voor de start van elk seizoen krijgen de ouders van elk jeugdlid ruim van tevoren te horen op welk tijdstip en in welke groep uw kind training heeft. Het streven is om elke groep uit 6 jeugdleden te laten bestaan. 
Rogér Peters is namens Klingen Tennis de hoofdtrainer van LTC Berg.
In principe geeft hij alle lessen aan zowel junioren als senioren.
 

Namens het bestuur van LTC Berg,

Mariëlle van der Beek-Rüland, voorzitter JC
Vrechtstraat 8, 6077 GM St. Odiliënberg
Mail: [email protected] / [email protected]  

Protocol LTC Berg 30-4-20.pdf