Algemene prijzen L.T.C. Berg - 2021

1 Contributie senioren € 110,-
2 Contributie studerende leden € 90,-
3 Contributie jeugdleden t/m 18 jaar exclusief trainingen € 20,-
4 Ondersteunende leden € 20,-
5 Inschrijfgeld lidmaatschap junioren € 15,-
6 Inschrijfgeld lidmaatschap senioren € 15,-
7 Bijdrage competitieteam senioren zaterdag € 200,-
8 Bijdrage competitieteam senioren vrijdag € 100,-
9 Bijdrage competitieteam jeugd zondag voorjaar en najaar € 75,-
10 Bijdrage najaarscompetitie per team € 100,-
11 Introductie seniorleden € 5,-
12 Introductie juniorleden € 2,50
13 Vakantieweekkaart (periode juli - augustus) € 15,-
14 Vakantie 4 wekenkaart (periode juli of augustus) € 30,-
15 Afkoop kantinedienst jaarbasis 2021 € 80,-
16 Verzuim kantinedienst 2021 per dienst € 40,-