Parkreglement

Fietsenstalling en parkeerplaats auto's - Diegene, die op de sportieve fiets naar het tennispark komt, dient de fiets te plaatsen in de fietsenrekken nabij de in­gangspoort. Het is niet toegestaan met de fiets binnen de afrastering van het park te komen. Ook de jeugd niet ! De tennissters/tennissers, die met de auto komen, dienen deze op de parkeerplaats bij baan 1 te plaatsen. Er mogen geen auto's geparkeerd worden in de berm van de weg. Wilt u dus a.u.b. de laatste 50 meter lopen naar de banen.

Kleedlokalen, kantine en terrassen - Uw bijzondere medewerking wordt gevraagd om de gebouwen en terrassen e.d. netjes te houden en er geen beschadigingen te veroorzaken. Alle onderhoudskosten zijn voor rekening van de tennisclub. Speciaal een beroep op de ouders om erop toe te zien, dat hun kinderen niets beschadigen aan het park of directe omgeving. Het is niet toegestaan dat er jeugd op het dak van het clublokaal komt, of op het landbouwperceel achter de oefenmuur. Bij geconstateerde schade zullen de ouders aansprakelijk worden gesteld. Eenmaal per week zullen de ballen op het dak van het kleedlokaal/kantine door de leden van de baan- en parkaccommodatie- kommissie verzameld worden.  

Kleding en schoeisel - Het is slechts toegestaan de tennisbanen te belopen c.q. te bespelen met daarvoor ontworpen tennisschoenen. Eveneens dient men in tenniskleding c.q. trainingspak de ten­nissport te beoefenen op de banen. Bij competitie, toernooien etc. dient u de bepalingen van het wedstrijdreglement te volgen. Bij het niet nakomen van het bovenstaande kan het bestuur sancties opleggen (schorsing). 

Baanonderhoud - Bij vriezend en dooiend weer, de banen niet bespelen.  

Baanverlichting - In de hal van het kleedlokaal zitten boven de deur van de meterkast de schakelaars voor de baanverlichting. De verlichting werkt met de schakelstand “aan” en “uit”. Is de baanverlichting per ongeluk gedoofd na een wedstrijd, dan dient men 15 minuten te wachten, alvorens de verlichting opnieuw te ontsteken. Houdt men zich niet aan deze wachttijd , dan treedt er schade op aan de lampen. Vervanging kost ca. € 350,-- per lamp. Na 23.30 uur dient de verlichting te worden gedoofd en dienen de banen gesloten te worden. In verband met toernooien kan het bestuur bij uitzondering toestemming geven de wedstrijd uit te spelen na 23.30.