Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris en is het uitvoerend orgaan van het bestuur van de vereniging, m.u.v. die zaken die zijn toebedeeld aan de werkgroepen.

Taken van het dagelijks bestuur:

  • coördineren, activeren en controleren van de activiteiten van de diverse werkgroepen
  • uitvoeren van besluiten genomen in de Algemene Ledenvergadering
  • het functioneren als vraagbaak voor alle problemen binnen de vereniging, waarbij het wel noodzakelijk is, dat deze problemen snel en rechtstreeks bij het dagelijks bestuur bekend worden

Taken van het algemeen bestuur:

  • het gereedmaken van voorstellen om het functioneren van de vereniging te verbeteren c.q. te veranderen
  • het nauwkeurig bewaken van de financiële situatie van de club
  • het contact onderhouden c.q. verbeteren met andere clubs en de bond
  • het informeren, in opdracht van het bestuur, van leden over alle belangrijke zaken, die het wel en wee van de club beïnvloeden

Het algemeen bestuur is te bereiken per email middels [email protected].

Het dagelijks bestuur 

Henk Bijsterbosch

Voorzitter

[email protected] 

Nellie van Bussel

Secretaris

[email protected]

Elze Dijkstra

Penningmeester

[email protected]

     
Verdere leden van het algemeen bestuur

Henk Bijsterbosch

Recreanten werkgroep

[email protected]

Frank Schreurs

Technische werkgroep

[email protected]

Esther Damen

Kantine werkgroep

 

Netty van Herten

Kantine werkgroep

 

Elze Dijkstra

Baan en Park werkgroep

 

Mariëlle van der Beek

Jeugd werkgroep

[email protected] 

Vacature

PR werkgroep

 

Henk Bijsterbosch

Padelwerkgroep

[email protected]