Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris en is het uitvoerend orgaan van het bestuur van de vereniging, m.u.v. die zaken die zijn toebedeeld aan de commissies.

Het algemeen bestuur is het dagelijks bestuur plus de voorzitters van enkele commissies.

Taken van het dagelijks bestuur:

  • coördineren, activeren en controleren van de activiteiten van de diverse commissies
  • uitvoeren van besluiten genomen in de Algemene Ledenvergadering

Taken van het algemeen bestuur:

  • het gereedmaken van voorstellen om het functioneren van de vereniging te verbeteren c.q. te veranderen
  • het nauwkeurig bewaken van de financiële situatie van de club
  • het contact onderhouden c.q. verbeteren met andere clubs en de bond
  • het informeren, in opdracht van het bestuur, van leden over alle belangrijke zaken, die het wel en wee van de club beïnvloeden
  • het functioneren als vraagbaak voor alle problemen binnen de vereniging, waarbij het wel noodzakelijk is, dat deze problemen snel en rechtstreeks bij het dagelijks bestuur bekend worden

Het algemeen bestuur is te bereiken per email middels [email protected].

Het dagelijks bestuur 
Henk Bijsterbosch Voorzitter (waarnemend) Schaapsweg 58 06 23041691   [email protected] 
Nellie van Bussel Secretaris Lindenlaan 3

0475 535559

[email protected]
Elze Dijkstra Penningmeester Elzenlaan 2 06 53934604 [email protected]
         
Verdere leden van het algemeen bestuur
Nellie van Bussel Recreanten commissie Lindenlaan 3

0475 535559

[email protected]
Frank Schreurs Technische commissie Zands Allee 24 06 41678489 [email protected]
Netty van Herten Kantine commissie Schepelstraat 9 0475 534625  
Vacature Baan en Park commissie      
Sjef Walraven Winterhal commissie Eikenlaan 26 0475 532759 [email protected]
Helanda van Hagen Winterhal commissie St. Wirostraat 4 0475 531183 [email protected]
Mariëlle van der Beek Jeugd commissie Vrechtstraat 8 0475 532046 [email protected] 
Vacature PR+Clubblad+Sponsoring