Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris en is het uitvoerend orgaan van het bestuur van de vereniging, m.u.v. die zaken die zijn toebedeeld aan de commissies.

Taken van het dagelijks bestuur:

  • coördineren, activeren en controleren van de activiteiten van de diverse commissies
  • uitvoeren van besluiten genomen in de Algemene Ledenvergadering
  • het functioneren als vraagbaak voor alle problemen binnen de vereniging, waarbij het wel noodzakelijk is, dat deze problemen snel en rechtstreeks bij het dagelijks bestuur bekend worden

Taken van het algemeen bestuur:

  • het gereedmaken van voorstellen om het functioneren van de vereniging te verbeteren c.q. te veranderen
  • het nauwkeurig bewaken van de financiële situatie van de club
  • het contact onderhouden c.q. verbeteren met andere clubs en de bond
  • het informeren, in opdracht van het bestuur, van leden over alle belangrijke zaken, die het wel en wee van de club beïnvloeden

Het algemeen bestuur is te bereiken per email middels [email protected].

Het dagelijks bestuur 
Henk Bijsterbosch Voorzitter [email protected] 
Nellie van Bussel Secretaris [email protected]
Elze Dijkstra Penningmeester [email protected]
     
Verdere leden van het algemeen bestuur
Vacature Recreanten commissie [email protected]
Frank Schreurs Technische commissie [email protected]
Netty van Herten Kantine commissie  
Elze Dijkstra Baan en Park commissie  
Sjef Walraven Winterhal commissie [email protected]
Mariëlle van der Beek Jeugd commissie [email protected] 
Linde Smeets-Bosboom  PR+Clubblad+Sponsoring  
Henk Bijsterbosch Padelcommissie [email protected]